Program edukacyjny to dopiero początek

Nasz Program Edukacyjny to z pewnością solidne fundamenty pod rozpoczęcie kariery w tradingu. Jednak to, co pozwala nam się rozwijać, to przede wszystkim praktyka, praktyka i jeszcze raz praktyka. W tym celu stworzyliśmy pakiet rozszerzony tak, aby każdy mógł stawiać kolejne kroki, bazując na doświadczeniu zdobytym przez nas w handlu kontraktami terminowymi. Dzięki temu, już na samym początku znajdziesz się o kilka kroków przed rynkową konkurencją.

Dedykowany kanał na Discordzie

Mentoring

Codzienne rozmowy, na których staramy się znaleźć najlepsze rozwiązania dla pojawiających się przeszkód.

Naszym celem jest wzajemny rozwój

Wierzymy, że każdy, bez względu na poziom doświadczenia, jest w stanie wnieść do grupy wartościowe rzeczy. Idea social learningu jest czymś, na czym chcemy budować naszą społeczność. Jednocześnie chcemy dbać o to, aby całość była w odpowiedni sposób poukładana, tak aby nie rzucać nikogo od razu na głęboką wodę. Jak nikt inny, zdajemy sobie sprawę z faktu, że trading to nie sprint, tylko maraton. Wyznajemy zasadę: „First get good, then get bigger and then get broader„.

Good – jest to wyzwanie samo w sobie, bowiem pierwszym krokiem jest osiąganie powtarzalnych wyników na małych kwotach.

Bigger – dopiero później przychodzi czas na to, aby systematycznie zwiększać liczbę kontraktów, do czego kluczem są skalowalne strategie.

Broader – ostatnim etapem jest rozszerzenie wachlarza obserwowanych i handlowanych instrumentów.

Co oferujemy?

W ramach pakietu rozszerzonego staramy się udostępnić jak najlepszą platformę do przekazywania wiedzy oraz informacji rynkowych. Każdy uczestnik, który zdecyduje się skorzystać z dodatkowych materiałów, otrzymuje również dostęp dedykowanego kanału na Discordzie. Posiadacze pakietu rozszerzonego uzyskują możliwość swobodnej wymiany zdań na poszczególnych kanałach, dodatkowo każdy może liczyć na następujące korzyści:

Spotkania indywidualne

Z reguły pierwszym punktem każdego dnia handlu będzie spotkanie podsumowujące postępy uczestników grupy – debrief. Jest to forma indywidualnego spotkania, w trakcie którego analizujemy statystyki poszczególnych osób z minionego tygodnia. Na warsztat bierzemy również postępy w realizacji celów procesowych. Szczegółowo omawiamy problemy, z którymi borykają się poszczególni uczestnicy, jak również dyskutujemy na temat sposobów wdrożenia potencjalnych rozwiązań.

Pomimo faktu, że jest to spotkanie indywidualne – będzie ono indywidualnym jedynie z nazwy. W spotkaniach będą mogli uczestniczyć wszystkie osoby należące do grupy mentoringowej, aby w ten sposób otrzymać możliwość nauki nie tylko na własnych błędach. Spotkania odbywały się będą każdego tygodnia, a uczestnicy będą mieli możliwość ustalenia indywidualnego terminu.

Premarket

Każda sesja będzie poprzedzona odprawą prowadzoną we wspólnym gronie.

W tym czasie w pierwszej kolejności podsumujemy poprzednią sesję z ogólnej perspektywy. Gdzie pojawiły się okazje do rozegrania pozycji? W jaki sposób można było je rozegrać i na co przede wszystkim zwrócić uwagę? To tylko niektóre pytania, na które będziemy starali się znaleźć odpowiedzi.

W trakcie Premarketu, będziemy również omawiali potencjalne okazje na poszczególnych instrumentach, ze zwróceniem szczególnej uwagi na konkretne scenariusze. Spotkanie będzie bazowało na wiedzy bardziej doświadczonych osób, jednak każdy uczestnik programu zobowiązany będzie do przedstawienia swojego planu przynajmniej raz w tygodniu.

Opening bell

Jest to czas, w którym skupiamy się już tylko na handlu. Każdy z uczestników programu otrzymuje możliwość uczestniczenia we wspólnym live tradingu na jednym z kanałów głosowych serwera na Discordzie. Dopuszczalny jest również handel w samotności, jednakże każdy zobowiązany jest przy tym do nagrywania przebiegu swojego handlu. Zasada ta obowiązuje również uczestników korzystających z kanałów głosowych.

Check-in

Spotkanie to będzie miało miejsce w przerwie pomiędzy otwarciem a sesją wieczorną, z reguły około godziny 17. W jego trakcie omówimy po krótce pozycje, które udało się do tej pory rozegrać. Przeanalizujemy najciekawsze momenty z perspektywy scenariuszy nakreślonych w trakcie Premarketu. Dodatkowo omówiony zostanie plan na dalszą część sesji, zarówno od strony prowadzonych pozycji, jak również kładąc spory nacisk na potencjalne okazje, które mogą pojawić się przed końcem sesji.

Closing bell

Czas, w którym ponownie wracamy do wspólnego handlu. Zasady jakie będą wówczas obowiązywały, będą identyczne jak w przypadku Opening bell.

Nagrania

Wszystkie spotkania, które odbywać się będą w ciągu całego tygodnia, zostaną nagrane i udostępnione uczestnikom. Mimo wszystko, frekwencja poszczególnych osób na spotkaniach, będzie czynnikiem kluczowym przy podejmowaniu decyzji o pozostaniu danej osoby w programie mentoringowym.

Pakiet rozszerzony

Baza 30+ nagrań, w ramach których spojrzymy na materiały Programu od strony praktycznej.

Pakiet nagrań

Program Edukacyjny zawiera niezbędne fundamenty, bazujący na wiedzy teoretycznej. W ramach pakietu rozszerzonego otrzymujecie dostęp do ponad 40 dodatkowych nagrań. Są to materiały nastawione na praktyczne zastosowanie wiedzy przekazanej w ramach Programu Edukacyjnego. W skład nagrań wchodzą m.in.:

Moduł 2 – znajdziecie tutaj przede wszystkim analizy wybranych instrumentów z perspektywy AMT, jak również nagranie traktujące o poprawnym wykorzystywaniu profili przy analizie Market Profile dla indeksów akcyjnych. Dodatkowo, przedstawiony zostanie proces budowy uproszczonej wersji Playbooka na bazie przykładowych strategii.

Moduł 3 – tutaj również skupimy się przede wszystkim na praktyce i odpowiedniej konfiguracji wraz z poprawnym wykorzystywaniem narzędzi bazujących na orderflow. Ponadto, w skład nagrań w pakiecie rozszerzonym wchodzi również szczegółowa analiza arkusza i taśmy na przykładzie otwarcia sesji na ES.

Moduł 4 – zw ramach tego modułu przedstawione zostaną sposoby wykorzystywania rynku opcji w codziennym przygotowaniu do sesji. Kolejnym elementem, będzie omówienie przykładowych Trade Planów osób stawiających pierwsze kroki w profesjonalnym handlu kontraktami. Nie zabraknie również miejsca na praktyczne rozwiązania problemów bazujących na psychologii w tradingu.

Gotowe rozwiązania

Oprócz usystematyzowanego podejścia do sesji, każdy z uczestników otrzymuje nasz autorski Playbook. Znajdą się w nim następujące elementy:

Proces – szczegółowy opis tego, jak wygląda nasze przygotowane do każdej sesji. Na co zwracamy uwagę wyznaczając strefy i filtrujemy dostępne informacje.

Narzędzia – dokładny opis wszystkich narzędzie, z których korzystamy podczas handlu, ze zwróceniem szczególnej uwagi na ich praktyczne zastosowanie.

Strategie – zestaw 6 strategii, które stosujemy w codziennym handlu. Szczegółowy opis wszystkich czynników, które są brane pod uwagę podczas procesu podejmowania decyzji o zajęciu pozycji.

Playbook

Każdy z posiadaczy pakietu rozszerzonego otrzymuje dostęp do autorskiego Playbooka.

Baza wiedzy

Baza wiedzy

W ramach regularnych spotkań (około 2 spotkań w miesiącu) szczegółowo omawiamy jeden z wybranych przez uczestników tematów. Spotkanie ma charakter prezentacji, zakończoną sesją pytań i odpowiedzi. Każde z tych spotkań jest nagrywane i udostępniane uczestnikom grupy. Dodatkowo prowadzimy naszą „bazę wiedzy”, w skład której wchodzą najistotniejsze nagrania z odbytych do tej pory spotkań.

Każdy z uczestników otrzymuje również możliwość zaproponowania konkretnego tematu, który jest poruszany w ramach wspomnianych spotkań. Przykładowe nagranie z tego rodzaju prezentacji znajduje się poniżej:

Zbiór rozegranych pozycji

Stworzenie gotowego Playbook to tylko początek pracy nad własnym procesem. Aby móc systematycznie stawiać kolejne kroki na ścieżce do kariery w tradingu niezbędne jest również analizowanie własnych zagrań. Wierzymy, że rozkładanie poszczególnych trade’ów na czynniki pierwsze przynosi nam znacznie więcej korzyści niż wyszukiwanie idealnych przykładów dla setupów z Playbooka. Analiza wsteczna jest zawsze skuteczna, przez co też całkowicie bezużyteczna.

Mając to na względzie, każdy z uczestników systematycznie prowadzi swój własny Playbook Trades (PbT) – czyli dziennik z rozegranych pozycji wraz z ich szczegółowym opisem. PbT składa się z reguły 5-6 stron formatu A4 ze szczegółowym opisem danego setupu. Od przygotowania, po pomysł, rozegranie i podsumowanie wraz z wyciągnięciem konkretnych wniosków. Baza zagrań systematycznie się powiększa i na ten moment zawiera kilkadziesiąt postów.

Playbook Trades
Chartbook

Aktualne chartbooki

Jednym z naszych celów, jest stały rozwój wachlarza instrumentów. które każdego dnia rozgrywamy. Równie istotne jest dla nas dopracowywanie konkretnych zastosowań dla poszczególnych narzędzi. Wierzymy, że solidne fundamenty w postaci dogłębnego zrozumienia narzędzi, z których na co dzień korzystamy, są równie istotne jak strategia o dodatniej wartości oczekiwanej. Dlatego też, staramy się efektywnie wykorzystywać każdy dostępny pixel w ramach danego chartbooka.

Efektem takiego podejścia jest aktualna baza chartbooków w Sierra Chart, którą również udostępniamy w ramach pakietu rozszerzonego.

Proprietary Trading

Jednym z głównych celów jaki sobie stawiamy, to sukces osób, które dołączyły do naszego programu. Zdajemy sobie sprawę z faktu, że w tej branży ciężko jest jednoznacznie zdefiniować pojęcie sukcesu. Mając to na względzie, za punkt odniesienia wyznaczyliśmy realizację celów związanych z procesem. Budowanie własnego Playbooka w połączeniu z wdrażaniem nowych rozwiązań.

Kierując się chęcią wynagrodzenia odpowiedniego poziomu systematyczności i zaangażowania w procesie nauki, postanowiliśmy wspierać wyróżniające się osoby od strony kapitałowej.

Prop trading
Dziennik

Wzajemny rozwój

Stawiając na profesjonalne podejście do handlu, wiemy jak istotnym elementem jest regularne prowadzenie dziennika. Każdy z członek społeczności na Discordzie, otrzymuje możliwość tworzenia prywatnych wątków, które mogą być wykorzystywane do pracy w małych grupach. Ułatwia to znalezienie zarówno osób na zbliżonym poziomie, jak i tych nieco bardziej zaawansowanych w celu wzajemnej wymiany poglądów i doświadczenia. Jest to nieoceniona forma rozwoju, której efekty z reguły znacząco przewyższają oczekiwania.

Book of Charts

Zanim każdy z nas będzie w stanie zbudować solidny Playbook, niezbędne jest postawienie odpowiednich fundamentów. Jeden z elementów składowych może stanowić nasz Program Edukacyjny, jednak sama teoria to nie wszystko. Niezbędne jest również odpowiednie doświadczenie i godziny spędzone przed monitorami. Naszym priorytetem powinno być zatem to, aby godziny te były jak najbardziej efektywne. Z tego też powodu, w ramach pakietu rozszerzonego, prowadzimy osobny kanał – Book of Charts.

Jest to kanał, na którym wrzucane są krótkie posty z potencjalnym setupem, który był do rozegrania w trakcie sesji. Kompaktowy charakter tych wpisów sprawia, że są one łatwo przyswajalne i stanowią bazę do wyrabiania kolejnych powtórzeń w wyłapywanie powtarzalnych schematów na rynku. Podobnie jak w przypadku PbT, baza postów w BoC systematycznie się powiększa i z każdą sesją dodajemy kolejne przykłady, które w dłuższej perspektywie będą mogły stanowić integralną część Playbooka uczestników programu.

Book of Charts

Warunki uczestnictwa

Naszym głównym celem jest stworzenie profesjonalnej grupy traderów. Ogromną wartość stanowi dla nas Wasz wkład w rozwój całej grupy, dlatego oferujemy różne możliwości dołączenia, bazując na poziomie zaangażowania:

 • Intern
  1000
  miesiąc
  • Dostęp dla nowych osób
  • Regularne uczestnictwo w codziennych spotkaniach
  • Opanowanie fundamentów Programu Edukacyjnego
  • Minimalny okres uczestnictwa: kwartał
 • Junior
  500
  miesiąc
  • Minimum kwartał na poziomie "Intern"
  • Bardzo wysoka frekwencja na codziennych spotkaniach (pojedyncze przypadki nieobecności)
  • Opracowanie własnego Playbooka i fundamentów procesu decyzyjnego
  • Minimalny okres uczestnictwa: kwartał
 • Senior
  Darmowy
  • Minimum pół roku na poziomie "Junior"
  • Alternatywą jest rok na poziomie "Intern"
  • Pełne zaangażowanie w spotkania grupowe
  • Zaliczenie tryoutu w firmie prop tradingowej lub handel na rachunku realnym na zbliżonych warunkach

Przede wszystkim regularność

Wierzymy, że jednym z kluczy do tego, aby osiągnąć sukces w tradingu jest wytrwałość. Wytrwałość połączona z systematycznością. Właśnie dlatego, stawiamy sobie bardzo wysokie standardy jeżeli chodzi o poziom materiałów udostępnianych w ramach pakietu rozszerzonego. Dołączyć do nas mogą zarówno osoby stawiające pierwsze kroki, jak i te nieco bardziej zaawansowane. Fundamentem, na którym opiera się nasza praca z traderami, jest oczywiście Program Edukacyjny.

Każdemu pozostawiamy pełną dowolność jeżeli chodzi o sposób przyswajania i wdrażania wiedzy zawartej w naszym kursie. Możesz to robić na własną rękę, albo też dołączyć do grupy i wspólnie z innymi osobami przejść przez cały proces. Jednak chcielibyśmy zaznaczyć jedną istotną rzecz – w ramach pakietu rozszerzonego nie udostępnimy żadnych  „sekretnych strategii” dostępnych za dodatkowymi opłatami. Oferowane materiały w ramach Programu Edukacyjnego wraz z pakietem rozszerzonym są kompletne i w zupełności wystarczają do tego, aby całą wiedzę wdrożyć w sposób poprawny i efektywny.

Jak uzyskać dostęp?

Wystarczy, że odezwiesz się do nas korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie. W odpowiedzi otrzymasz niezbędne informacje.

Kontakt