Lista dostawców usług

PODMIOT

1. Google Inc. (Google Analytics,) z siedzibą w USA

 

2. Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii

 

3. Instagram LLC. z siedzibą w USA

 

4. Didwear Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie

CEL

1. Mierzenie ruchu na stronach internetowych,  raportowanie o błędach aplikacji, tworzenie statystyk

2. Popularyzacja Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego Facebook.com

3. Popularyzacja Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego Instagram.com

4. Przechowywanie danych na serwerze